Kilta är designad, kodad och underhållen i Finland.